เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ >> กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

นิยาม

เป็นการสร้างสรรค์อาหารทั้งในรูปแบบของตัวอาหาร การนำเสนอ ไปจนถึงกระทั่งวิธีการรับประทาน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ Cosmetic change, Context change และ Concept change
  • Cosmetic change - เป็นการเติมรูปลักษณ์ของอาหาร โดยไม่เปลี่ยนแปลงสสารเนื้อความเดิม
  • Context Change - เป็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาหารเดิม เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ
  • Concept change - เป็นการสร้างคุณค่าให้อาหารที่ฉีกแนวจากวิธีเดิมๆ ไม่มุ่งเฉพาะแต่ตัวอาหารอย่างเดียว หากยังคิดรวมถึงการปรับกระบวนทัศน์ รูปแบบธุรกิจใหม่ๆด้วย
แหล่งที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุสาหกรรมอาหารไทย (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

 
แหล่งที่มา: สถาบันอาหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 

อัตราขยายตัวของมูลค่าส่งออกปี 2554-2555 และการส่งออกอาหารไทยครึ่งแรกของปี 2555

 
แหล่งที่มา: สถาบันอาหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 

ตลาดการส่งออกของไทย และสัดส่วนตลาดส่งออกอาหารในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555

 
แหล่งที่มา: สถาบันอาหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 
Inline