เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย จำนวนสถานประกอบการ จำนวนการจ้างงาน
9214 กิจกรรมด้านศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ 5,955 48,791
7419 บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร 0 0
รวม 5,955 48,791