เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย จำนวนสถานประกอบการ จำนวนการจ้างงาน
7220 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และการจัดหา 559 8,191
2230 การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล 0 0
3230 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพหรือเครื่องซาวนด์รีโพรดิวซิ่งหรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินค้าที่เกี่ยวข้อง 0 0
3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 0 0
รวม 559 8,191