เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย จำนวนสถานประกอบการ จำนวนการจ้างงาน
9220 กิจกรรมสำนักข่าว 107 521
2213 การพิมพ์โฆษณาลงบนสื่อบันทึก 0 0
2212 การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 0 0
2211 การพิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หนังสือเกี่ยวกับดนตรี และการพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ 0 0
2219 การพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ 0 0
2101 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง 0 0
3699 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0 0
2222 กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ 0 0
2221 การพิมพ์ 0 0
รวม 107 521