เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย จำนวนสถานประกอบการ จำนวนการจ้างงาน
5239 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านเฉพาะอย่างของสินค้านั้น ๆ 95,872 118,054
9214 กิจกรรมด้านศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ 5,955 48,791
7494 กิจกรรมการถ่ายภาพ 7,036 7,688
5240 การขายปลีกของที่ใช้แล้วในร้าน 4,641 5,322
9219 กิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 172 3,777
2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง 0 0
2520 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 0 0
2899 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0 0
9232 กิจกรรมพิพิธภัณฑสถาน และการอนุรักษ์สถานที่และอาคารทางประวัติศาสตร์ 0 0
6411 กิจกรรมทางไปรษณีย์ของรัฐ 0 0
2029 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน 0 0
รวม 113,676 183,632