เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย จำนวนสถานประกอบการ จำนวนการจ้างงาน
9213 กิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์ 837 14,646
9211 การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ 379 5,109
6420 การโทรคมนาคม 0 0
รวม 1,216 19,755