เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย จำนวนสถานประกอบการ จำนวนการจ้างงาน
9213 กิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์ 837 14,646
7494 กิจกรรมการถ่ายภาพ 7,036 7,688
9212 การฉายภาพยนตร์ 638 5,226
9211 การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ 379 5,109
2230 การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล 0 0
รวม 8,890 32,669