เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
1912 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก 5,517.58 5,891.72
1810 การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์ 2,509.99 1,648.26
3311 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก 954.28 12.89
1911 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก 35.25 25.88
1820 การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากขนสัตว์ 3.42 7.09
1920 การผลิตรองเท้า 0.00 0.00
7421 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00
1730 การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์ 0.00 0.00
รวม 9,020.53 7,585.83