เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
3691 การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้อง 17,829.82 99,183.22
3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 2,244.93 15,965.07
3699 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 785.88 7,704.76
2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง 427.79 5,269.14
1729 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 843.29 2,142.82
3150 การผลิตหลอดไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง 1,272.86 995.93
1912 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก 320.07 1,535.85
1722 การผลิตพรมและเครื่องปูลาด 399.99 1,098.86
2029 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน 68.15 965.45
2893 การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป 115.10 352.04
3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 174.01 147.68
2109 การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง 298.00 17.94
2610 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว 66.48 109.72
1721 H3 30.47 90.25
1820 การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากขนสัตว์ 31.01 24.51
7421 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00
รวม 24,907.84 135,603.25