เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
7419 บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร 0.00 0.00
9214 กิจกรรมด้านศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00