เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
7220 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และการจัดหา 16.97 278.00
3230 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพหรือเครื่องซาวนด์รีโพรดิวซิ่งหรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินค้าที่เกี่ยวข้อง 62.32 1.73
3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 0.00 0.00
2230 การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล 0.00 0.00
รวม 79.29 279.73