เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
2219 การพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ 3,671.31 368.36
2211 การพิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หนังสือเกี่ยวกับดนตรี และการพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ 2,444.09 1,529.80
2101 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง 2,044.80 330.59
2213 การพิมพ์โฆษณาลงบนสื่อบันทึก 711.60 211.68
2212 การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 455.87 105.97
3699 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 6.12 0.09
9220 กิจกรรมสำนักข่าว 0.00 0.00
2222 กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ 0.00 0.00
2221 การพิมพ์ 0.00 0.00
รวม 9,333.77 2,546.48