เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง 64.09 708.77
2029 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน 38.82 475.54
2899 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 43.28 440.36
9214 กิจกรรมด้านศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ 163.93 120.71
2520 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 80.69 196.33
9219 กิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 29.50 47.46
9232 กิจกรรมพิพิธภัณฑสถาน และการอนุรักษ์สถานที่และอาคารทางประวัติศาสตร์ 17.78 14.71
6411 กิจกรรมทางไปรษณีย์ของรัฐ 14.74 2.61
7494 กิจกรรมการถ่ายภาพ 10.91 2.52
5240 การขายปลีกของที่ใช้แล้วในร้าน 0.00 0.00
5239 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านเฉพาะอย่างของสินค้านั้น ๆ 0.00 0.00
รวม 463.76 2,009.00