เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
9211 การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ 212.94 1,231.91
9213 กิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์ 0.53 38.50
7494 กิจกรรมการถ่ายภาพ 0.00 0.00
2230 การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล 0.00 0.00
9212 การฉายภาพยนตร์ 0.00 0.00
รวม 213.47 1,270.41