เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
9211 การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ 29.69 0.10
2230 การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล 0.00 0.00
รวม 29.69 0.10