เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
1721 H3 4,460.90 4,594.66
1729 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2,645.19 3,511.86
3699 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 327.73 2,403.43
1722 การผลิตพรมและเครื่องปูลาด 244.55 1,629.26
2029 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน 3.46 133.27
2610 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว 38.00 87.64
2101 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง 2.21 92.84
รวม 7,722.04 12,452.95