เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP (%)
3691 การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้อง 80,785.69 0.7475
3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 33,050.48 0.3058
3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 23,240.49 0.2150
2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง 17,342.33 0.1605
1912 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก 17,085.14 0.1581
2893 การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป 16,698.60 0.1545
3699 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 15,983.36 0.1479
1729 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 14,061.82 0.1301
2610 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว 12,024.76 0.1113
2029 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน 11,488.03 0.1063
1721 H3 8,843.13 0.0818
7421 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 8,603.88 0.0796
2109 การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง 4,268.30 0.0395
3150 การผลิตหลอดไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง 3,995.69 0.0370
1722 การผลิตพรมและเครื่องปูลาด 1,890.00 0.0175
1820 การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากขนสัตว์ 0.00 0.0000
รวม 269,361.71 2.4924