เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP (%)
3230 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพหรือเครื่องซาวนด์รีโพรดิวซิ่งหรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินค้าที่เกี่ยวข้อง 36,251.74 0.3354
3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 23,240.49 0.2150
7220 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และการจัดหา 12,586.18 0.1165
2230 การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล 1,210.60 0.0112
รวม 73,289.01 0.6781