เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP (%)
2101 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง 34,958.06 0.3235
3699 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 15,983.36 0.1479
2221 การพิมพ์ 9,940.11 0.0920
2211 การพิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หนังสือเกี่ยวกับดนตรี และการพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ 7,989.52 0.0739
2212 การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 4,338.83 0.0401
2213 การพิมพ์โฆษณาลงบนสื่อบันทึก 857.24 0.0079
9220 กิจกรรมสำนักข่าว 699.71 0.0065
2222 กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ 134.12 0.0012
2219 การพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ 0.00 0.0000
รวม 74,900.94 0.6930