เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP (%)
2520 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 117,000.00 1.0826
2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง 17,342.33 0.1605
2899 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 16,542.65 0.1531
7494 กิจกรรมการถ่ายภาพ 11,983.20 0.1109
2029 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน 11,488.03 0.1063
6411 กิจกรรมทางไปรษณีย์ของรัฐ 10,654.93 0.0986
9219 กิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 9,875.00 0.0914
9214 กิจกรรมด้านศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ 1,419.03 0.0131
9232 กิจกรรมพิพิธภัณฑสถาน และการอนุรักษ์สถานที่และอาคารทางประวัติศาสตร์ 9.46 0.0001
5240 การขายปลีกของที่ใช้แล้วในร้าน 0.00 0.0000
5239 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านเฉพาะอย่างของสินค้านั้น ๆ 0.00 0.0000
รวม 196,314.62 1.8165