เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP (%)
6420 การโทรคมนาคม 140,000.00 1.2954
9213 กิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์ 23,830.42 0.2205
9211 การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ 3,389.97 0.0314
รวม 167,220.39 1.5473