เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP (%)
9213 กิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์ 23,830.42 0.2205
7494 กิจกรรมการถ่ายภาพ 11,983.20 0.1109
9211 การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ 3,389.97 0.0314
9212 การฉายภาพยนตร์ 1,408.61 0.0130
2230 การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล 1,210.60 0.0112
รวม 41,822.79 0.3870