เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP (%)
9211 การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ 3,389.97 0.0314
2230 การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล 1,210.60 0.0112
รวม 4,600.56 0.0426