เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP (%)
2101 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง 34,958.06 0.3235
3699 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 15,983.36 0.1479
1729 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 14,061.82 0.1301
2610 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว 12,024.76 0.1113
2029 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน 11,488.03 0.1063
1721 H3 8,843.13 0.0818
1722 การผลิตพรมและเครื่องปูลาด 1,890.00 0.0175
รวม 99,249.16 0.9183